Amway – Uvjeti korištenja Internet stranice

Pristup i korištenje internet stranice www.amway.hr (u daljnjem tekstu ,,Amway Internet stranica”) te informacije, materijali, proizvodi i usluge dostupni putem Amway Internet stranice podložni su ovim uvjetima korištenja (,,Uvjeti korištenja Internet stranice”).

Pored toga, na Amwayeve nositelje posla (ANP), Stalne kupce plus i Stalne kupce primjenjuju se Amway Pravila poslovanja te Amway pravila, a za kupnju proizvoda ili usluga primjenjuju se Amway uvjeti kupnje.

Uvjeti korištenja Internet stranice mogu se povremeno ažurirati. Ažurirane verzije biti će objavljene na Amway Internet stranici i stupaju na snagu odmah. Kada koristite Amway Internet stranicu trebali biste redovito provjeravati jesu li Uvjeti korištenja Internet stranice ažurirani ili izmijenjeni.

Amway Internet stranica pruža informacije o Amwayu, Amway poslovnoj mogućnosti te Amwayevim proizvodima i uslugama te je namijenjena isključivo za korištenje iz i u Hrvatskoj, a temelji se na hrvatskom pravu. Amway se odriče svake odgovornosti za korištenje Amway Internet stranice iz druge države.

Klikom na sljedeće linkove prelazite na odabrane odjeljke:

1. Dijelovi Amway Internet stranice koji su zaštićeni lozinkom

2. Amway Izjava o zaštiti privatnosti i pravila

3. Autorsko pravo i Uvjeti korištenja sadržaja Amway Internet stranice

4. Linkovi na ostale internet stranice

5. Linkovi s drugih internet stranica na Amway Internet stranicu

6. Ograničenje odgovornosti, odricanje od jamstva i naknada štete

7. Ograničenja ili blokiranja pristupu Amway Internet stranici zbog zlouporaba Uvjeta korištenja Internet stranice

8. Klauzula o izuzimanju

9. Izbor prava, stvarna i mjesna nadležnost

1. Dijelovi Amway Internet stranice koji su zaštićeni lozinkom

Dijelovi Amway Internet stranice zaštićeni lozinkom namijenjeni su isključivo za ANP-e i njihove stranke te Stalne kupce plus/Stalne kupce u Hrvatskoj. Ukoliko još ne poznajete nekog ANP-a, a želite ga kontaktirati, molimo vas da koristite naš obrazac za kontakt.

Molimo upamtite: Lozinke se ne smiju otkrivati trećim osobama te se moraju štiti od neovlaštenog pristupa. Ukoliko primijetite neovlašteno korištenje vaše lozinke odmah obavijestite Amway. Amway odriče svaku odgovornost i krivnju za štetu uzrokovanu nepravilnim korištenjem lozinke.

2. Amway Izjava o zaštiti privatnosti i pravila

Svim osobnim podacima danim Amwayu za vrijeme korištenja Amway Internet stranice rukovati će se u sukladnosti s Izjavom o zaštiti privatnosti na internet stranici. Ukoliko se registrirate ili prijavite kao ANP, Stalni kupac plus ili Stalni kupac, Pravila privatnosti za ANP-e i Stalne kupce plus primjenjuju se dodatno. Ukoliko se registrirate ili prijavite kao Stranka, Pravila privatnosti za Stranke primjenjuju se dodatno.

Sve informacije dane Amwayu za vrijeme korištenja Amway Internet stranice moraju biti točne, potpune i ažurne. Ukoliko imamo razloga za sumnju u ispravnost, potpunost i ažurnost pruženih informacija, pristup Amway Internet stranici može se ograničiti ili blokirati.

3. Autorsko pravo i Uvjeti korištenja sadržaja Amway Internet stranice

Amway Internet stranica i materijali dostupni na njoj su zaštićeni pravom intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava, trgovačko ime i žig te ime “Amway” i Amway logo, te su vlasništvo Amwaya ili korišteni od strane Amwaya uz dozvolu ili dopuštenje vlasnika tih prava. Materijali zaštićeni takvim pravom intelektualnog vlasništva uključuju dizajn, raspored, izgled, vanjštinu, grafiku, fotografije, slike, članke, priče i ostale materijale dostupne na Amway Internet stranici (skupno, “Materijali Internet stranice”).

Materijali Internet stranice mogu biti korišteni, distribuirani, objavljivani ili na druge načine javno predstavljani na temelju prethodnog pismenog pristanka Amwaya. Kao iznimku od ovog pravila, Amway odobrava ANP-ima i Stalnim kupcima plus ograničenu, neisključivu i opozivu dozvolu za uporabu Materijala Internet stranice samo u svrhe obavljanja poslovanja njihovog ANP ili Stalnog kupaca plus na način da skidaju, pohranjuju, štampaju, kopiraju, dijele i prikazuju Materijale Internet stranice, osiguravajući da će Materijali ostati neizmijenjeni te da izvor informacija bude naveden u slučaju da su Materijali otkriveni trećim osobama. Ukoliko budete imali dodatna pitanja o korištenju Materijala Internet stranice, molimo vas da nas kontaktirate putem obrasca za kontakt.

Pravo korištenja dijelova Amway Internet stranice zaštićenih lozinkom u svojstvu ANP-a ili Stalnog kupca plus prestaje raskidom ANP/Stalni kupac plus ugovora bez potrebe za daljnjim radnjama od strane Amwaya.
U slučaju raskida ANP ili Stalni kupac plus moraju izbrisati ili uništiti sve spremljene, otisnute ili kopirane materijale, osim ukoliko trebaju biti zadržani zbog zakonskih razloga.

4. Linkovi na ostale internet stranice

Možemo se povezati na druge internet stranice koje nisu pod našom kontrolom. Nismo odgovorni za informacije ili materijale dostupne putem internet stranica tih trećih osoba. Savjetujemo vas da pročitate uvjete korištenja i izjave o zaštiti privatnosti svih takvih internet stranica trećih osoba prije njihova korištenja ili predaje ikakvih osobnih podataka ili drugih informacija na ili putem takvih internet stranica.

5. Linkovi s drugih internet stranica na Amway Internet stranicu

Za umetanje linkova s drugih internet stranica na www.amway.hr potrebna je prethodna pismena suglasnost Amwaya. Ukoliko se želite povezati putem druge internet stranice molimo vas da nas kontaktirate putem obrasca za kontakt.

6. Ograničenje odgovornosti, odricanje od jamstva i naknada štete

U mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, niti Amway a ni s njime povezana društva nisu odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili drugu štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na imovinsku štetu, gubitak korištenja, gubitak poslovanja, ekonomski gubitak, gubitak podataka ili izmaklu dobit, koja može proizaći ili je povezana s vašim korištenjem ili pristupom, ili nemogućnošću korištenja ili pristupa, Amway Internet stranici ili njezinom sadržaju.

Amway će upotrijebiti razuman napor kako bi osigurao da sve informacije i materijali navedeni na ovoj Internet stranici budu točni. Međutim, Amway ne može jamčiti za točnost svih informacija i materijala te ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost i autentičnost bilo koje informacije i materijala na ovoj Internet stranici. Ne jamčimo da će funkcioniranje ove Internet stranice biti neprekidno ili bez grešaka ni da je ova Internet stranica bez virusa ili drugih sadržaja koji mogu biti štetni za opremu ili software. Amway ne jamči za kompatibilnost Amway Internet stranice s opremom ili softwareom kojeg vi koristite te ne jamči za dostupnost Amway Internet stranice u svako vrijeme ili u bilo koje određeno vrijeme.

Pristajete naknaditi štetu te obraniti Amway i njegove podružnice te osigurati da se od njih otkloni svaka opasnost od bilo kakve odgovornosti ili gubitka povezanog bilo sa vašim kršenjem ovih Uvjeta korištenja internet stranice ili vašim korištenjem Amway Internet stranice.

7. Ograničenja ili blokiranja pristupu Amway Internet stranici zbog zlouporaba Uvjeta korištenja Internet stranice

U slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja Internet stranice, a naročito u slučaju korištenja Amway Internet stranice ili pojedinih dijelova te stranice u svrhe koje nisu dopuštene, pristup Internet stranici može se ograničiti ili blokirati.

Amway općenito zadržava pravo djelomične ili potpune izmjene, blokiranja ili prekida Amway Internet stranice ili njezinog sadržaja u svako doba i bez razloga.

8. Klauzula o izuzimanju

Ništetnost ili proglašenje ništetnom odlukom suda neke odredbe ovih Uvjeta korištenja Internet stranice nema pravnih posljedica na valjanost ostalih odredbi.

9. Izbor prava, međunarodne i mjesne nadležnosti

Za korištenje Amway Internet stanice i ovih Uvjeta korištenja Internet stranice mjerodavno je hrvatsko pravo. Ukoliko nije drugačije određeno propisom, hrvatski sudovi imaju isključivu stvarnu i mjesnu nadležnost u sporovima proizašlim i povezanim s korištenjem Amway Internet stranice ili ovih Uvjeta korištenja Internet stranice.