Razumijevanje Plana

Temelj našeg poslovanja

Vaš prihod

Predstavljanjem* kvalitetnih proizvoda koje ljudi svakodnevno koriste zarađujete na tri načina:

  • maloprodajna marža od svakog Amway™ proizvoda kojeg registrirana stranka kupi
  • nagrade izračunate rastom vašega posla
  • poticaji kao nagrade za dostignuća ključnih prekretnica u vašem poslu. 
*Samo Amwayevi nositelji posla koji su registrirani za obavljanje poslovne djelatnosti pri nadležnim državnim i poreznim tijelima ovlašteni su primati nagrade za uspješnost i prihod koji proizlazi iz posla.

Maloprodajna marža

Pružamo vam maloprodajne cijene za svaki proizvod koje su 10% veće od vaših cijena za Amwayeve nositelje posla za vaše registrirane stranke. Razlika između cijene za ANP-e i vaše maloprodajne cijene je prvi dio vaše zarade: vaša maloprodajna marža.

Amwayevi nositelji posla - ANP-i plaćaju posebnu cijenu za ANP-e za svaki proizvod.

VB određuje vaš kvalifikacijski nivo

VB označava vrijednost boda. Gotovo svi proizvodi imaju VB. Ukupni VB svih narudžbi proizvoda koje ste ostvarili vi i poslovna grupa zajedno za mjesec dana određuje vašu razinu nagrade. Ova tablica pokazuje vam VB iznos koji morate zaraditi mjesečno kako biste se kvalificirali za različite postotke Nagrade za uspješnost. Vrijednosti bodova za pojedine proizvode možete pronaći na internetskoj stranici.

VP se koristi za izračunavanje Nagrade za uspješnost

VP označava vrijednost posla. Gotovo svi proizvodi imaju vrijednost posla koja određuje veličinu nagrade koju ćete dobiti za određenu razinu postotka nagrade.

Mjesečni VB

Nagrada za uspješnost %

10.000 VB 21%
7.000 VB 18%
4.000 VB 15%
2.400 VB 12%
1.200 VB 9%
600 VB 6%
200 VB 3%

Primjer vašeg prihoda

 

Kod računanja vaše nagrade, sve što trebate znati je ukupni VB i VP vaših narudžbi za cijeli mjesec – to je vaš prodajni volumen. Možete pratiti svoj mjesečni VB i VP u odjeljku ,,Moj ured” na Amwayevoj internetskoj stranici nakon prijave. Ako ste sponzorirali poslovnu grupu, također trebate znati volumen tih grupa kako biste izračunali ukupnu nagradu. Otkrit ćete da postoji omjer između VB i VP. Sveukupna vrijednost boda (VB) određuje postotak razine nagrade, a ukupna VP određuje iznos nagrade koju možete dobiti. Ako imate ANP-e koji također ostvaruju pravo na nagradu, to će se odbiti od vaše bruto Nagrade za uspješnost; oni neće izgubiti nijednu od postignutih nagrada.

Recimo da je vaš volumen prodaje 2.400 VB. Pogledajte ponovo tablicu i pronađite vaš postotak nagrade.

Vaša Nagrada za uspješnost iznosi 12%! Izvrsno obavljen posao! Sada imamo sve potrebne informacije kako biste saznali koliko ćete zaraditi ovaj mjesec!

Sljedeći primjer temelji se na VB/VP (VB / HRK) u omjeru od 2 i  maloprodajnoj marži od 30%.

1Samo Amwayevi nositelji posla koji su registrirani za obavljanje poslovne djelatnosti pri nadležnim državnim i poreznim tijelima ovlašteni su primati nagrade i novčane poticaje te prihod koji proizlazi iz maloprodaje i mogu sudjelovati u poslovnim seminarima poput Seminara za nove Platine, Stručnog seminara i Konferencije Dijamanata. Ista pravila primjenjuju se na izračun nagrade za SK+-e.

 

Zaradili ste 12% nagrade kroz prodaju proizvoda strankama i već sponzorirate tri donje linije (svaka ima vlastite stranke) koje zarađuju 3%, 6% i 9% nagrade.

Preporučena maloprodajna marža4

30% x 400 VP = 120 EUR

Vaša osobna nagrada za uspješnost

VB vaše grupe iznosi 2.400 VB/4.800 VP (200 osobnih VB/400 VP, plus 300 VB/600 VP od sponzoriranog ANP-a A, 700 VB/1.400 VP od ANP-a B i 1.200 VB/2.400 VP od ANP-a C).

400 Osobnog VB
X 12% Nagrade za uspješnost
_________________________
= 48 EUR 

³Ovaj je izračun samo za procjenu, može varirati ovisno o stvarnim okolnostima i može sadržavati nevažeće informacije. Informacija je isključivo u svrhu ilustracije i ne predstavlja obećanje, jamstvo niti neku drugu isplatu nagrada od Amwaya. Prihod je prikazan u bruto iznosu i ne sadrži troškove te poreze vezane uz Amway posao.

4Ovaj izračun s preporučenom maloprodajnom maržom od 30% temelji se na cijeni za ANP-e.

 

Diferencijalna je nagrada razlika u postotku Nagrade uspješnosti između vas i vaših direktnih ANP-a iz donje linije. Kako se izračunava: vaš postotak umanjen za postotak ANP-a iz donje linije jest diferencijalni postotak. Ako uzmete VP skupine iz donje linije x diferencijalni postotak, možete izračunati svoju diferencijalnu nagradu.

Vaša Diferencijalna nagrada za A = 351 HRK
(9% x 3.900 VP = 351 HRK)

Vaša Diferencijalna nagrada za B = 546 HRK
(6% x 9.100 VP = 546 HRK)

Vaša Diferencijalna nagrada za C = 468 HRK
(3% x 15.600 VP= 468 HRK)


Vaš mjesečni prihod

Maloprodajna marža + Vaša Nagrada za osobnu uspješnost + Vaša Diferencijalna nagrada 780 HRK + 312 HRK + 1.365 HRK = 2.457 HRK


Vaš godišnji prihod

2.457 HRK x 12 = 29.484 HRK

Svi proizvodi imaju vrijednost boda (VB) što određuje nivoe nagrade. Primjer: 2.400 VB = 31.200 VP na temelju VB/VP omjera od 13. Nivo nagrade je 12%. Za ostvarivanje prikazanog godišnjeg prihoda vi i donje linije trebate ponoviti mjesečni prihod koji je dan kao primjer i to tijekom cijele godine.