Europa i Južna Afrika!

Pridružite nam se na našem europskom i južnoafričkom događanju nakon globalnog događanja 22. srpnja u 15:45 h CET na YouTube. Bit će razgovora, proslava i virtualnih zdravica.

 

.

 

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku!
Pratite nas, a više informacija potražite na našim kanalima na društvenim mrežama.

 

 

Pratite nas na