Datum stupanja na snagu: 01/08/2015

 

Amwayeva izjava o zaštiti privatnosti posjetitelja internet stranice

 

Ova Izjava o zaštiti privatnosti posjetitelja internet stranice opisuje način na koji Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (u daljnjem tekstu “Amway”) koristi osobne podatake prikupljene ili primljene od posjetitelja (“Posjetitelji”) ove internet stranice (“Internet stranica”). Ova Izjava navodi način na koji možemo prikupljati ili primati vaše osobne podatke, koje osobne podatke možemo prikupljati, način uporabe ovih podataka, davanja na korištenje i zaštite podataka, koliko dugo možemo zadržati te podatake, vaša prava, i kako nas možete kontaktirati u vezi naše prakse o primjeni pravila privatnosti. 

 

Za daljnje informacija o tome kako možemo prikupljati i koristiti osobne podatke osoba različitih od Posjetitelja Internet stranica, molimo pročitajte naš Pravilnik o čuvanju osobnih podataka za naše ANP/Stalne kupce, ako ste Amwayev nositelj posla ("ANP") ili Stalni kupac/Stalni kupac plus (što uključuje informacije o tome kako možemo koristiti vaše osobne podatke dok ste prijavljeni na Internet stranici kao ANP ili Stalni kupac/Stalni kupac plus).

 

Kako možemo prikupljati ili primati vaše osobne podatke

Amway može prikupljati ili primati vaše osobne podatke od vas putem vaše uporabe Internet stranice na različite načine.

Za predaju vaših osobnih podataka i drugih informacija možete odabrati različite načine komunikacije koji su navedeni na stranici "Kontaktirajte nas" na Internet stranicama, npr., putem Amway e-mail adresa, telefonskih brojeva ili online formulara.

Mi možemo koristiti cookies ili slične tehnologije koje prikupljaju određene informacije o upotrebi Internet stranica kad pristupite, gledate i koristite Internet stranice. Cookies je datoteka smještena u računalu ili mobilnom uređaju kada se koriste za posjet internet stranicama. Mi ne dozvoljavamo trećim osobama stavljanje cookies na vaše uređaje. U tablici ispod nalazi se pregled cookies koje možemo koristiti i njihova namjena.

 

 • Sljedeći cookie je neophodan za rad naše Internet stranice.

 

Naziv cookieja

Namjena

 

Cart-content

Ovaj cookie sprema podatke iz košarice za Posjetitelje.

 

 

 • Ovi cookies nisu neophodni za rad naše Internet stranice i općenito se koriste za osiguravanje, održavanje i poboljšanje naših usluga. Ne postavljamo bilo koji od ovih cookies bez vaše dozvole.

 

Naziv cookieja

 

Namjena

Language

 

Ovaj cookie pamti zadani jezik korisnika.

POLL_LV_ID_*

Ovaj cookie označava da je korisnik već ispunio listu.

 

QUESTIONNAIRE_LV_ID*

Ovaj cookie označava da je korisnik već ispunio upitnik.

 

amway_language_code

 

Ovaj cookie pamti korisničku postavku odabira zemlje.

preview_permission_profile*

Ovaj cookie sprema zadane postavke korisničkog profila.

 

Preview_permission_attributes*

Ovaj cookie sprema zadane postavke korisničkih karakteristika.

 

footer_preview_*

Ovaj cookie sprema zadane postavke korisničkog profila i karakteristika.

 

JSESSION

Ovaj cookie služi za praćenje tehničkih procesa.

 

CTSESSION

Ovaj cookie služi za praćenje tehničkih procesa.

 

Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf

Ovi cookies se koriste za prikupljanje informacija o posjećenosti naših internet stranica. Svi podaci prikupljeni pomoću ovih cookies anonimni su i korisnici nisu poznati. Podaci sadrže broj posjetitelja Internet stranice, od kuda su posjetitelji i koje stranice su pregledavali.

 

 

Cookies možete isključiti u svojim pretraživačkim postavkama (npr., pod odjeljkom „Preferencije“ ili “Internet opcije” vašeg pretraživača). Međutim, uzmite u obzir da neke značajke Internet stranice neće normalno funkcionirati ako isključite uporabu cookies.  Za više informacije o tome kako može koristiti ili obrisati cookies, posjetite internet stranicu http://www.allaboutcookies.org/.

 

Vrste osobnih podataka koje možemo prikupljati

Putem gore navedenih cookies pod odjeljkom “Kako možemo prikupljati ili primati vaše osobne podatke” možemo prikupljati podatke o vašem korištenju Internet stranice, IP adresi, vrsti pretraživača i operativnom sustavu. Osim toga, radi obrade vaše online kupovine mi možemo prikupljati podatke o plaćanju i informacije o vašim željama i načinu kupovine proizvoda.

Putem oblika komunikacije koji su dostupni pod odjeljkom “Kontaktirajte nas” na Internet stranici možemo također prikupljati vaše kontakt podatke, poput imena, e-mail adrese, adrese, telefonskog broja i broja faksa. Vi također možete dobrovoljno dati i ostale podatke koji su povezani s vama i vašim upitima ili komentarima. Međutim, potičemo vas da navodite samo potrebne osobne podatke koji su dovoljni kako bi vam pružili odgovarajuće odgovore na vaše upite i komentare. 

 

Kako koristimo osobne podatke koje prikupljamo

Vaše osobne podatke koristimo kako bi (i) odgovorili na vaše komentare ili upite; (ii) obradili vašu online kupovinu; (iii) povezali vas s vašim Amwayevim nositeljima posla; (iv) unaprijedili Internet stranicu, ujedno i ojačali korisničko iskustvo te (v) dijagnosticirali probleme s našim računalnim serverima. Ako ne želite dati svoje osobne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti pružiti navedene usluge.

 

Ako se registrirate kao kupac

Ako se registrirate kao kupac, od vas ćemo vjerojatno zatražiti sljedeće osobne podatke:

 • kontaktne informacije (npr., ime, poštanska adresa ili adresa e-pošte, broj faksa i telefonski broj)
 • datum rođenja
 • lozinku
 • podatke o porezu u onoj mjeri u kojoj je to traženo važećim zakonom
 • informacije o plaćanju (npr., bankovni račun ili broj kreditne kartice)
 • poželjne proizvode, navike kupnje, povijest kupnje i potrošačko ponašanje
 • poželjan oblik komunikacije.

 

Druge osobne podatke možemo prikupljati samo u iznimnim okolnostima.Ako ćemo morati obrađivati takve osobne podatke o vama, osigurat ćemo da za to postoji važeći pravni temelj (npr., vaša izričita suglasnost).

 

Informacije koje dobijemo od vas možemo upotrijebiti za:

 • upravljanje vašom registracijom kao kupac
 • stvaranje vašeg online računa i upravljanja njime te odgovaranje na vaše upite
 • obradu vaših narudžbi proizvoda ili usluga
 • komunikaciju s vama
 • davanje vašeg imena, adrese, broja telefona ili adrese e-pošte Amwayevom nositelju posla
 • pomoć pri korištenju web-stranice uporabom kolačića (npr., ponuda značajke košarice za kupovinu, pamćenje podataka za prijavu, jezične postavke itd)
 • poboljšanje web-stranice, uključujući praćenje i nadziranje vašeg korištenja web-stranice uporabom kolačića i za postavljanje dijagnoze problema našeg softvera ili hardvera
 • obavljanje aktivnosti knjiženja, revizije, ispostavljanja računa i naplaćivanja i
 • usklađivanje s važećim pravnim zahtjevima, industrijskim standardima i našim politikama.

 

Ako odlučite da nam nećete dati svoje osobne podatke, nećemo moći pružiti gore navedene usluge.

 

Kako možemo dati na korištenje osobne podatke

Amway ne prodaje, ne unajmljuje i ne trguje vašim osobnim podacima. Amway može dati na korištenje vaše osobne podatke samo:

·         Pravnim subjektima unutar Amway grupe, za koje je razumno potrebno ili poželjno za Amway da im otkriju osobne podatke.

·         Amwayevim nositeljima posla kako bi se omogućilo pružanje savjeta o proizvodima i naručivanju proizvoda te informacije o proizvodima koje naručujete od Amwaya i o Amwayevoj poslovnoj prilici, i

·         Tijelima vlasti i trećim osobama, ukoliko je to predviđeno zakonom ili ako je to razumno nužno kako bi se zaštitila prava, vlasništvo i sigurnost ostalih ili nas samih.

 

Međunarodni prijenosi podataka

Osobne podatke koje prikupljamo o vama možemo prenijeti u druge Amwayeve podružnice ili druge pravne subjekte Amwayeve matične kompanije Alticor Inc. Neke od njih mogu biti smještene u države različite od države u kojoj su ti podaci prvotno prikupljeni. Zakonodavstva tih država ne moraju imati istu razinu zaštite podataka kao i država u kojoj ste izvorno dali te podatke. Kada prenosimo vaše osobne podatke u druge države, zaštitit ćemo te podatke kao što je opisano u ovoj Izjavi i u sukladnosti s mjerodavnim pravom. Amwayeva matična kompanija Alticor d.o.o ovlaštena je u okviru sporazuma o zaštiti podataka (Safe Harbor framework) koji je odredilo Ministarstvo trgovine SAD-a, a odnosi se na prikupljanje, čuvanje, korištenje, prijenos i druge načine obrade osobnih podataka prenesenih iz Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske u SAD-e. Ovaj program priznaje Europska komisija u svojojOdluci 2000/520/EK tako da osigurava adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka.

Radi više informacija, provjerite Aliticorov sporazum o zaštiti podataka na internet stranici www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx. Radi više informacija o međunarodnom prijenosu podataka, posjetite http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1.

 

Kako štitimo osobne podatke

Mi primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske zaštitne mjere stvorene kako bi zaštitili osobne podatke koje vi pružate od slučajnih, nezakonitih i neovlaštenih uništenja, gubitaka, promjene, pristupa, odavanja ili uporabe.

 

Koliko dugo čuvamo osobne podatke

Mi čuvamo osobne podatke koliko god je to potrebno za ispunjenje svrhe za koje smo prikupili podatke (vidi gore pod "Kako koristimo osobne podatke koje prikupljamo"), osim ako zakonom nije drugačije propisano. 

 

Linkovi na ostale internet stranice

Internet stranica može sadržavati linkove na internet stranice održavane od strane trećih osoba, čije se informacije i pravila privatnosti razlikuju od naših. Nismo odgovorni za informacije ili pravila privatnosti koja se primjenjuju od strane tih trećih osoba. Savjetujemo Vas da pročitate Izjave o zaštiti privatnosti svih internet stranica trećih osoba prije korištenje takvih stranica ili predaje kakvih osobnih podataka ili drugih informacija na ili putem takvih internet stranica.

 

Ažurirane Izjave o zaštiti privatnosti posjetitelja Internet stranice

Amway zadržava pravo izmjene ove Izjave o zaštiti privatnosti Posjetitelja Internet stranice u svako doba. U slučaju njezine izmjene, ažurirat ćemo dan stupanja na snagu i takve će izmjene stupiti na snagu nakon objavljivanja. Savjetujemo vas da redovito pregledavate Izjavu o zaštiti privatnosti Posjetitelja Internet stranica.

 

Vaša prava

Vaša prava na temelju mjerodavnog prava mogu uključivati pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo, pravo da se takvi osobni podaci isprave, izbrišu ili blokiraju te pravo na prigovor u slučaju određenih aktivnosti koje se odnose na te podatke. Da bi ostvarili ova prava, morate sastaviti pisani zahtjev koristeći naše kontakt podatke vidljive ispod.

 

Kako nas možete kontaktirati

Ako imate bilo kakve komentare ili upite o ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti Posjetitelja Internet stranice, ukoliko želite ažurirati informacije koje imamo o vama, ili ostvariti vaša prava, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese vaše lokalne podružnice: amway_croatia@amway.com. Također nam možete pisati na: Amway Hungaria Marketing Kft., 1025 Budapest, Szeréna út 11., Hungary.