Problem

Pothranjenost djece postaje sve veći problem na globalnoj razini. Svake godine milijuni djece umiru uslijed pothranjenosti, a ona koja prežive često imaju probleme u razvoju i čitav život pate zbog narušenog zdravlja.

Rješenje

NUTRILITE™ je na temelju stručnog znanja i iskustva razvio NUTRILITE Little Bits, dodatak prehrani s mikronutrijentima i hranjivim tvarima biljnog porijekla namijenjen pothranjenoj djeci.

Rezultati

Kampanjom Nutrilite™ Power of 5 Campaign želimo podići razinu osviještenosti o pothranjenosti djece, unaprijediti kvalitetu dječje prehrane u prvih pet ključnih godina života i angažirati sve ljude koji žele dati svoj doprinos.
 

Naš cilj: poboljšati nutritivnu vrijednost svakodnevne prehrane pothranjene djece od 6 mjeseci do 5 godina starosti. Pozivamo vas da nam se pridružite i poduprete naš cilj te tako postanete dio globalnog rješenja.
 

image/jpeg;;;foto2.jpg

NUTRILITE Power of 5 partnerstva

Kampanja NUTRILITE Power of 5 ukazuje na ključne odnose koji podržavaju fizičko i emocionalno zdravlje djece te zdrave prehrambene navike. Prvi je ključni odnos majka – dijete. Neprofitne organizacije ovdje igraju važnu ulogu. Amway i NUTRILITE usko surađuju s neprofitnim organizacijama poput CARE-a, koje djeci osiguravaju i ostalo što im je nužno za život – hranu i obrazovanje. Spomenimo još jedan bitan partnerski odnos, onaj između vas i djece, koji proistječe iz vašeg osobnog angažmana da im osigurate dodatak prehrani NUTRILITE Little Bits.

image/jpeg;;;foto3.jpg

Vaš dar za 5

CARE je naš globalni partner u prikupljanju donacija. Vašom uplatom CARE-u pomažete da pothranjena djeca dobiju NUTRILITE Little Bits. Iznos od 10 američkih dolara pokriva mjesečne potrebe jednog djeteta, što na godišnjoj razini iznosi 120 američkih dolara.

image/jpeg;;;Guinness_World_Record_collage.jpg

Vaše postignuće

Kampanja je lansirana 2014. godine, tijekom koje su se širom svijeta prikupljali otisci ruku u znak podizanja razine osviještenosti o globalnom problemu pothranjenosti djece. Amway je za svaki otisak ruke CARE-u donirao 1 američki dolar. Kolaž od više od 75.000 otisaka zabilježen je i u Guinessovoj knjizi rekorda kao najveći takav kolaž (ukupno je prikupljeno 260.872 otisaka ruke).

Želite li saznati više o svim aspektima globalnog problema pothranjenosti, posjetite internetsku stranicu http://mamap.io/map.

Na ovoj stranici možete naći internetski alat koji su lansirali Amway i Međunarodno udruženje za poboljšanje prehrane (GAIN). Alat sadržava statističke podatke i informacije o izazovima i problemima vezanim uz prehranu iz više od trideset zemalja s niskim, srednjim i visokim BDP-om.