Količina:

    Koristite sa ZOOM univerzalnim sredstvom za čišćenje.